BackTotsuzen Danball
Totsuzen Danball Konoyo ni Nai Busshitsu (2002) Totsuzen Danball
Konoyo ni Nai Busshitsu
(2002)

01. Colorman
02. Nobore! Imagawa Yaki Kun
03. Kuso Mamire 1
04. Konoyo ni Nai Busshitsu
05. Pettara Petarako Pettakko
06. Totsuzen Danball no Kakene Nashi
07. Midori no Taiyo
08. Kuso Mamire 2
Produced and enginnered by Totsuzen Danball and GO. Supervised by Takahiro Hara, Takashi Nakamura, Kaz Ishiida.
Eiichi Tsutaki: Vocal, Xylophone. Syunji Tsutaki: Guitar, Computer Sound Effect. Hisayasu Yoita: Bass. Oninko (Mai Tebata, Yukiko Yoita, Tomomi Hirano, Emiko Yokozeki): Chorus. Tomomi HIrano: Drums.
Recorded at Saitama Bunka Center B1 Studio (1st September 2001) except Konoyo ni Nai Busshitsu (15th September 2001), Colorman (10th November 2001) at Nippon Cassette Tape Recording. Mixed by Totsuzen Danball and GO. Mastered by Masami Sakaide.
All words written by Eiichi Tsutaki. All musics composed and arranged by Totsuzen Danball. Except Midori no Taiyo words by Yu Aku, music by Kunihiko Suzuki.
Guest: Manabu Yuasa, GO.
Cover concept and photo: Eiichi Tsutaki. Illustration: Tomomi Hirano. Design: B-LINE.
Released on CD (HTCA-00009, 2002) from Hormone Tank Record.