BackTotsuzen Danball
Totsuzen Danball I Love Love (1997) Totsuzen Danball
I Love Love
(1997)

Disc 1
01. Kokoro Tokashiteyo (take 1) / 02. Rhythm to Shi / 03. Shinkeishitsu Poohah / 04. Double Stance / 05. Random Scope / 06. Saigo no Shokunin / 07. Na-Ga-Re / 08. Nogyo, Kecchaku no Toki / 09. Tokan / 10. Popularity / 11. Kokoro Tokashiteyo (take 2)

Disc 2
01. Lost / 02. Hotel / 03. Shabondama / 04. Sugoku, Hidoi / 05. Ah, Sohtomosa, Hitori de Yatterunosa, Kono Tohrinida, Shikamo! / 06. Piyo Piyo / 07. Jimba Ittai / 08. Waltz / 09. Suiheisen no Ita / 10. Reisui / 11. Sister / 12. Mukashi no Koto ga / 13. Depression

Disc 3
01. Kuso Mamire / 02. Jelly Beans Say / 03. Hikohki / 04. Ki to Hayashi / 05. Fucchou no Kizashi / 06. Ayumi / 07. Amenity / 08. Fookei / 09. Get / 10. Area / 11. Tohketsu / 12. Nobore! Imagawa Yaki Kun
Compiled selections from the rare materials/the previously unreleased work.
Disc 1: 01 - 03 from Shinkeishitsu Poohah (1984), 04 - 08 from Gyaku Neji (1985), 09 from Tengoku Choosha no Hiru (1983), 10 - 11 outtakes for Gyaku Neji (1985). Disc 2: 01 - 04 from Shojosaku (1986) by H Otoko, 05 - 09 unreleased work by Gojio, 10 - 11 from unreleased album Surface (1986) by Gojio. Disc 3: 01, 07 - 10 unreleased work, 02 from Bowling Balls II (1980), 03 from Aurora Music (1984), 04 & 05 outtakes for Naritatsukana (1981), 06 for TV program Sound Super City (1984), 10 for TV program Ikasu Band Tengoku (1989), 11 for Kamisama Revolution (1994) by Morley Robertson.
Design: Mochiya.
Released on 3 CDs (OZD040-2, 1997) from OZ Disc.