BackTotsuzen Danball
Totsuzen Danball Sukida yo (1993) Totsuzen Danball
Sukida yo
(1993)

01. Art Art Art
02. Pettara Petarako Pettakko
03. Furikitte Ikoh
04. Kaitekina Toshi
05. Yume no Nagisa
06. Saikoh no Communication
07. Sukida yo
08. Sukui Torare Soh
09. Sukui Tori Soh
10. Inochi no Hajimari
11. Tohkei no Percentage
12. Handasou to Percussion ni yoru Kake-ai
13. Balla Balla
Produced by Totsuzen Danball. Directed by Shozo Terada.
Eiichi Tsutaki: Vocal, Effectic Percussion. Syunji Tsutaki: Guitar, Bass, Drum Programming.
Recorded at Floor & Space Who 4tr & 8tr recording 4.92 - 7.93. Mixed by Jin Terada at Wangan Studio.
All words by Eiichi Tsutaki. All musics by Syunji Tsutaki. Except Balla Balla words & music by Horst Lippok.
Guest: Maboroshi no Meiban Kaihou Doumei (Takashi Nemoto, Manabu Yuasa), Touji Ma Touji, Kiyoshi Matsumoto, Mimiyo Tomozawa, Kotaroh Mituma.
Cover graphics by Yasuo Yagi for Pictox 006. Cover photo by Eiichi Tsutaki. Cover photo printed by TCK (Katuhiko Hondoh, Morihiro Yotsuya, Tetsuya Kiko, Motoko Yoshikawa).
Released on CD (WAX 1, 1993) from Wax Records.